د مدني ټولنې پیاوړي کول:

ټول شموله میکانیزم به د مدني ټولڼې له موجوده فعالیتونو، نوښتونو او پروژو

مطالعه بیشتر
تقویت جامعه مدنی:

میکانیزم همه‌شمول در امر سهم‌گیری با شرکای سیاسی مورد نظر و انتقال نگرانی‌ها و خواست‌های تمام افغان‌ها

مطالعه بیشتر
انکشاف ستراتیژی برای شنیدن صدای افراد منزوی:

میکانیزم همه‌شمول از سترایتژی‌های مختلف در راستای دخیل ساختن جوامع منزوی و اقلیت‌ها

مطالعه بیشتر

میکانیزم صدای مردم افغانستان در یک نگاه

صدای مردم افغانستان (VAP) در خزان سال 2019 با ابتکار کنسرتیوم متشکل از دفتر ارتباط (TLO)، نهاد تحقیقات پالیسی و مطالعات توسعوی (DROPS) و واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان (AREU) به همکاری میکانیزم حمایت اتحادیۀ اروپا از پروسۀ صلح افغانستان (EU APSM) در دبی، کابل و دهلی نو برای طرح ریزی ورکشاپ‌های متوالی پلانگذاری استراتژیک تکوین یافت.