شرکای بین المللی

VAP در حال حاضر از سوی میکانیزم گفتگوی همه شمول اتحادیۀ اروپا در افغانستان (EU-AIDI) ‘از طریق ادارۀ انکشاف بین المللی سویدن (SIDA) تا فبروری سال 2024 میلادی تمویل می‌شود. با وجود این، VAP و AIDI برای افزودن تمویل کنندگان دیگر همچنان آماده است تا بتواند دامنۀ کار خود را بیشتر گسترش داده و به درخواست‌های بیشتر برای تسهیل گفتگو بین جامعۀ افغانستان و امارت اسلامی در سراسر کشور پاسخ دهد.