شرکای محلی

در حال حاضر VAP یک شبکۀ بزرگ از شرکای نهادهای جامعۀ مدنی (CSO) در سراسر افغانستان ایجاد کرده است و با این شبکه‌ها همکاری می‌کند تا به سطوح مختلف محلی، ولایتی و ولسوالی‌ها در افغانستان برسد. VAP ساختار خود را با استفاده از ظرفیت اعضای کمیتۀ رهبری و مشورتی مستقر در سراسر کشور و هفت نمایندگی ساحوی شامل ۱۴ کارمند ساحوی (در هر ساحه یک مرد و یک زن)، جهت دسترسی به تمام ولایات کشور و به منظور اتصال به سطح ولسوالی‌ها گسترش داده است.