د ټول شموله میکانیزم شریکان

ټول شموله میکانیزم یو خپلواک میکانیزم دی او د سولې بهېر کې د یو پراخ میکانیزم د رامینځته کېدو په برخه کې د افغانستان د مدني ټولنې د غوښتنو پربنسټ جوړ شوی دی، چې د افغانستان سولې څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ پروګرام یې تمویلوي. دغه میکانیزم به د خبرو اترو میز ته د مستقیم ارتباط له لارې د اروپايي ټولڼې او افغانستان خلکو ملګرتیا نوره هم غښتلې کړي او همداراز به د سولې بهېر کې د پراخ ګډون او ګډ مسوولیت ترڅنګ به د تلپاتې پایلو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان سولې څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ پروګرام د سویډن نړیوالو پراختیايي ادارې (SIDA) او   (FBA)په مرسته پر مخ وړل کېږي.