د مدني ټولنې پیاوړي کول:

ټول شموله میکانیزم به د مدني ټولڼې له موجوده فعالیتونو، نوښتونو او پروژو

read more
د منزوي شویو کسانو د غږ اورېدلو لپاره د ستراتیژۍ جوړول:

ټول شموله میکانیزم په فعاله توګه د منزوي شویو کسانو او اقلیتونو د شاملېدلو

read more
د هراړخیزه څېړونو ترسره کول:

د ټول شموله سولې لپاره د افغانستان میکانیزم شته ابتدایي معلومات راټولي

read more

ټول شموله میکانیزم په یو نظر کې

د ټول شموله سولې لپاره د افغانستان میکانیزم یو پراخ، د لاسرسۍ وړ او افغان محوره میکانیزم دی چې د افغانستان خلکو لپاره په منظمه او بې پرې توګه زمینه برابروي چې د سولې او سولې بهېر د ټول شمولیت په برخه کې فعاله او مرکزي رول ولوبوي.

په افغانستان کې د سولې په لاره کې د لوی پرمختګونو مهالویش